Home

Welkom bij ViaCharissa

In de praktijk van ViaCharissa draait alles om leren en werken in het onderwijs, met passie, plezier en energie. Kinderen hebben soms problemen die een stempel kunnen drukken op hun onbezorgde jeugd en hun schooltijd. Leerkrachten kunnen tegen moeilijkheden aanlopen die het functioneren in de weg staan of die het plezier in het werk ontnemen. Soms zie je geen mogelijkheid om zelf een oplossing naar tevredenheid te vinden.

ViaCharissa biedt coaching en begeleiding aan leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs. Door coaching wordt het probleem, en daarmee ook de oplossing zichtbaar. Ieder mens en ieder kind heeft bijzondere kwaliteiten. Daarmee gaan we aan de slag. Zo kan het probleem worden opgelost of de situatie worden verbeterd.

Deze site biedt informatie over de mogelijkheden tot coaching en begeleiding Via Charissa

Met vriendelijke groet,

Charissa van Andel