Werkwijze

Het hulpaanbod bij ViaCharissa omvat een aantal verschillende manieren van begeleiding.

Welke vorm of combinatie van coaching of begeleiding het meest geschikt is, is afhankelijk van de situatie, wens en hulpvraag.

Iedereen is uniek. Ieder kind is anders. Iedere leerkracht heeft eigen stijl. Daarom is er geen standaard formule.

ViaCharissa kenmerkt zich door maatwerk.

Na een eerste kennismaking en oriënterend gesprek wordt in gezamenlijk overleg gekozen voor de vorm van begeleiden die het meest past. Naar aanleiding hiervan kunnen we afspraken maken over de duur en frequentie van de begeleiding.

ViaCharissa werkt vanuit een professionele integratie van christelijke identiteit, ervaring en methodische uitgangspunten.

ViaCharissa biedt persoonlijke coaching en begeleiding. Luisteren, praten, spelen, oefenen, tips geven. Het ontdekken van eigen kwaliteiten, zelfinzicht, zelfvertrouwen en ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  Factoren die een positieve verandering teweeg kunnen brengen.

In het coaching traject worden eerst het probleem en de oorzaken in kaart gebracht. Daarna werken we aan een oplossing. We proberen samen alle belemmeringen weg te nemen.

Coaching helpt met name op het gebied van denken en bewust worden. Het biedt de mogelijkheid om kwaliteiten te ontdekken en deze bewust in te zetten. Er worden middelen gebruikt om deze ontdekkingsreis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is om het kind of de volwassene zelf te laten ontdekken welke oplossingen goed kunnen werken en vervolgens die ontdekkingen leren omzetten in daden of denkstrategieën.

Coaching van kinderen

ViaCharissa coacht kinderen bij moeilijkheden in hun ontwikkeling en/of in hun gedrag. Vanuit de hulpvraag ga ik samen met uw kind aan de slag door middel van gesprekken, spel en activiteiten. Hierbij ga ik altijd uit van de kwaliteiten van uw kind. De hulp via coaching is op maat; gericht op úw kind met zijn of haar eigen probleem. Het kan gaan om problemen op school, problemen met de leerstof of het leren zelf, en problemen op sociaal-emotioneel gebied. 

Coaching van leerkrachten

ViaCharissa coacht leerkrachten bij de begeleiding of aanpak van een bepaalde leerling of groep leerlingen of op het eigen functioneren. Tijdens een individueel traject en door stapsgewijs met de leervraag aan de slag te gaan leert u uw vaardigheden verder te ontwikkelen. U wordt u bewust van uw eigen handelen en het effect hiervan op een groep kinderen of op het individuele kind. Ik ondersteun u bij het bewust worden van uw persoonlijke en professionele kwaliteiten, het bepalen van uw doel, het streven naar persoonlijke groei en het doorbreken van patronen.

Losse coachgesprekken

ViaCharissa coacht ouders of leerkrachten die vragen en zorgen rondom een kind met een onafhankelijke, deskundige persoon willen bespreken. Uw vraag wordt helder in beeld gebracht en we gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen en stappen die gezet kunnen worden.

Begeleiding

Naast coaching biedt ViaCharissa begeleiding op het gebied van remedial teaching, huiswerk, overzicht en planning en op het gebied van sociale emotionele vorming.

Mogelijkheden

Afhankelijk van de hulpvraag wordt de coaching en begeleiding door ViaCharissa op locatie of in de praktijkruimte geboden. Mogelijkheden zijn onder andere: huisbezoek, klassenbezoek, observatie, Video Interactie Begeleiding en coaching on the job (direct in de groep). ViaCharissa betrekt waar nodig de directe omgeving bij de begeleiding.

ViaCharissa biedt naast niet geïndiceerde zorg, ook geïndiceerde zorg via PGB.